Leveringsvoorwaarden

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de 360volt leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 360volt behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Afmetingen

De afmetingen genoemd bij onze artikelen zijn globale maten en kunnen enigszins afwijken.

Informatievoorziening

De tips, levertijden, artikelomschrijvingen en verdere informatie op onze site wordt met zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onzorgvuldigheden in deze teksten.
Tevens worden onze artikelen continu vernieuwd en kan het dus voorkomen dat het artikel enigszins afwijkt van eenzelfde artikel wat reeds eerder bij ons is aangeschaft.
De levertijden van artikelen die zijn uitverkocht worden zo zorgvuldig mogelijk ingeschat, maar kunnen uitlopen door omstandigheden waar wij helaas geen grip op hebben.
Al onze wandlampen en spots worden geleverd zonder snoer, tenzij anders vermeld.

Garantievoorwaarden

360volt garandeert dat elk door haar geleverd verlichtingsarmatuur voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel worden die door 360volt binnen de garantieperiode kosteloos hersteld.
Glaswerk en gratis meegeleverde en bijgevoegde batterijen en/of lichtbronnen zoals gloeilampen, halogeenlampen, TL buizen, energiezuinige lampen en LED lampen vallen niet onder de garantie.
Er kan helaas geen garantie worden gegeven als het defect is veroorzaakt doordat er een te hoog wattage lichtbron in de lamp in gebruik is geweest.

De verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor rekening van 360volt.
360volt stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden.
U krijgt 2 jaar garantie op uw aankoop van nieuwe goederen, uitsluitend op vertoon van de factuur of kassabon.
U krijgt 1 jaar garantie op uw aankoop van gebruikte goederen, uitsluitend op vertoon van de factuur of kassabon.
Bij vervangingen onder garanties blijft de oorspronkelijke aankoopdatum bepalend voor de garantietermijn.

Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:

- als er veranderingen in of aan het artikel door u of derden zijn aangebracht,
- door gebreken die zijn onstaan door onoordeelkundig gebruik of enig ander gebruik waarvoor het artikel is bedoeld,
- beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid,
- bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag, blikseminductie etc,
- oververhitting door gebruik van een te hoog wattage gloei- of halogeenlamp,
- blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude,
- indirecte kosten, veroorzaakt door het buiten bedrijf zijn van het defecte artikel of het moeten verwijderen en weer moeten aanbrengen door u zelf of door derden, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen.